Kuidas toimub soojusenergia kulu arvestus

Soojusarvesti
Tarbitud soojuse hulka mõõdetakse hoonesse paigaldatud soojusarvestiga.
Soojusarvesti paigaldab, kontrollib ja korraldab selle taatlemise kooskõlas Mõõteseadusega AS Rakvere Soojus.
AS Rakvere Soojus kliendid on varustatud 100% soojusarvestitega. Kasutuses on Multical III, Multical 601 ja Multical 66C, mis on valmistatud Taani firmas Kamstrup.

Soojusarvesti näitude kauglugemine
2010.a. lõpuks on ettevõtte kõik soojusarvestid üle viinud kauglugemissüsteemile, mis tähendab seda, et klient ei pea enam iga kuu tegelema soojusarvesti näitude fikseerimise ja edastamisega.

Kuidas soojusarvesti kauglugemist teostatakse?
Soojusarvesti arvestusplokki installeeritakse lisamoodul ja paigaldatakse antenn. Soojusarvesti näidud loetakse raadiosaatja abil.
AS Rakvere Soojus teostab kliendi poolt tarbitud soojuse koguse teadasaamiseks arvesti näitude kauglugemist üks kord kuus, kuu eelviimasel ja viimasel tööpäeval.

Soojuse arvestus, kui soojusarvesti ei tööta
Juhul, kui mingil põhjusel ei olnud tarbitud soojuse kogust võimalik mõõta soojusarvestiga, teostatakse tarbitud soojuse koguse arvestus lähtudes arvestuslikust metoodikast, lähtused majandusministri 11.08.97 käskkirjaga nr 86 heaks kiidetud “Soojusvarustuse kulude arvestamise ja jaotamise metoodikat”