Kaugkütte ja selle eelised

Kaugküte on tsentraalne kütmisviis, kus paljusid hooneid köetakse samast soojusallikast. Soojusallikas toodetud kuum vesi transporditakse soojusvõrgu kaudu hoonete soojussõlmedeni. Kaugkütet tarbivad hooned on soojusvõrguga ühendatud kas sõltumatul või sõltuval viisil.

Sõltumatu viis- hoone küttesüsteem on soojusvahetiga lahutatud kaugküttevõrgust, s.t. kaugkütte vesi ei satu hoone küttesüsteemi, välja arvatud juhul, kui hoone küttesüsteemi täitmiseks on võetud sooja vett kaugküttevõrgust

Sõltuv viis – kaugküttevõrgus ringlev vesi ringleb ka hoone küttesüsteemis

Hoone soojussõlmes saab tarbija reguleerida hoone küttevee temperatuuri vastavalt kütmisvajadusele

Kaugküte eelisteks on:

  • mugav ja töökindel
  • puhas ja keskkonda säästev
  • majanduslikult efektiivne