Võtmenäitajad

Võtmenäitajad :

 • 4 töötajat
 • 18,886 kilomeetrit kaugküttevõrku Rakveres (  16,632 kilomeetrit eelisoleeritud torustikku, mis on 88% )
 • 0,79 kilomeetrit kaugküttevõrku Näpil ( 0,26 kilomeetrit eelisoleeritud torustikku, mis on 33% )
 • 2 keskkatlamaja Rakveres
 • 3 väikekatlamaja Rakveres ja 1 Näpil
 • 2 võrgupiirkonda: Rakvere ja Näpi

Kaugküttevõrguga on ühendatud:

 • 196 hoonet Rakveres  (51 % elamumajandus,22 % kommertsasutused, 19 % munitsipaalasutused )
 • 4 suurklienti
 • 8 hoonet Näpil (50 % elamumajandus, 50 % kommertsasutused )
 • 204 arvestit, millest  100 % kuulub ettevõttele
 • 100% arvestitest on kaugloetavad

Soojuse müük:

 • Soojuse müük 2022 aastal –  35,8 GWh

Kütuse liigid 2022 aastal:

Rakvere võrgupiirkonnas

 • 82% soojusvõrku antud soojuse kogusest on toodetud kohalik – ja taastuvkütusel ( hakkepuit )
 • 10 % soojusvõrku antud soojuse kogusest on toodetud maagaasist ja 8% põlevkiviõlist

Näpi võrgupiirkonnas

 • 62% soojusvõrku antud soojuse kogus toodetud maagaasist
 • 38% soojusvõrku antud soojuse kogusest on toodetud kohalik – ja taastuvkütusel ( pellet )