Võtmenäitajad :

 • 3 töötajat
 • 17,6 kilomeetrit kaugküttevõrku Rakveres (  11 kilomeetrit eelisoleeritud torustikku, mis on 64% )
 • 0,79 kilomeetrit kaugküttevõrku Näpil ( 0,26 kilomeetrit eelisoleeritud torustikku, mis on 33% )
 • 2 keskkatlamaja Rakveres
 • 3 väikekatlamaja Rakveres ja 1 Näpil

Kaugküttevõrguga on ühendatud:

 • 181 hoonet Rakveres  (51 % elamumajandus,22 % kommertsasutused, 19 % munitsipaalasutused )
 • 4 suurklienti
 • 8 hoonet Näpil (50 % elamumajandus, 50 % kommertsasutused )
 • 185 arvestit, millest  100 % kuulub ettevõttele
 • 100% arvestitest on raadiosaatjaga kaugloetavad

Soojuse müük:

 • Soojuse müük 2020 aastal –  29,97 GWh

Kütuse liigid:

 • 87% soojusvõrku antud soojuse kogusest on toodetud kohalik – ja taastuvkütusel ( hakkepuit )
 • 13 % soojusvõrku antud soojuse kogusest on toodetud maagaasist.