Juhtkond

 

            Nõukogu                                                                              Juhatuse liikmed

esimees   Valeri Vaselenko                                                  Piret Vares – piret.vares@rakveresoojus.ee

liikmed    David-James O´Brock                                          Raivo Melsas – raivo.melsas@adven.com

                  Neeme-Jaak Paap

                  Priit Tiit

                  Reena Säästla