Uudised

Rakvere Soojus võtab kasutusele põlevkiviõli ja pelleti.

Alanud küttehooajal võtab Rakvere Soojus Südalinna ja Lennuvälja linnaosade katlamajades kasutusele põlevkiviõli. Lennuvälja linnaosa katlamajas kasutusel olnud maagaas asendati põlevkiviõliga  septembris.

Aastaringselt Südalinna soojusenergia põhivajaduse katmiseks ostab Rakvere Soojus  soojusenergiat Adveni Päikese tänava tootmisüksusest, kus kütusena on kasutusel hakkepuit. Külmematel aegadel puudujääva soojusenergia on juurde tootnud Rakvere Soojus, kasutades selleks maagaasi.

20.oktoobril katsetame Lembitu tänava katlamajas põlevkiviõli põletamist.

Rakveres on põlevkiviõli ajalooliselt kasutatud ka varasemalt, kuid tema kasutusest loobuti seoses vähese keskkonnasõbralikkusega. Põlevkiviõli kasutamisel järgib ettevõtte kõiki kehtestatud norme, mis tagab ohutuse ümbruskonna inimeste tervisele. Kuid siiski võib põlevkiviõli kasutamisega kaasneda lõhnahäiring, mis tekib juba siis, kui seda põhjustavate ainete sisaldus õhus on kordades madalam kehtestatud piirnormidest.

Põlevkiviõli kasutamiseks on Rakvere Soojus taotlenud loa Keskkonnaametilt.

Põlevkiviõli kasutamine on ajutine lahendus, mis aitab energiakriisi olukorras tagada varustuskindlust.

Alanud küttehooajal toodetakse Näpi kaugküttepiirkonnas soojusenergiat uue pelleti katlaga.

Uus, 500 kW katel koos lisaseadmetega paigaldati Rakvere Soojus kasutuses olevatesse katlamaja ruumidesse Keki tn 7 . Tööde teostus suhteliselt lühikese ajaga sai võimalikuks tänu heale koostööle Rakvere vallavalitsusega ning seadmete tarnija ja paigaldajaga, kelleks oli Vesi ja Soojus OÜ.

Teostatud investeering andis võimaluse loobuda maagaasist, kasutades seda ainult reservkütusena. Investeeringu maksumus on ca 125 tuhat eurot ja aitab Näpi klientidele soojuse hinda alandada ca 30-35 %.