Ettevõttest

Alates 2014 aastast kasutab AS rakvere Soojus soojuse tootmiseks Rakveres  kolme väikekatlamaja ja ühte väikekatlamaja Näpil.

2 suurt katlamaja ( keskkatlamajad) on alates 2014 aastast tipuvõimsuse ja reservkatlamajad ning töötavad juhul, kui Adven Eesti AS-lt ja ES Bioenergia OÜ-lt sisseostetavast soojusest jääb puudu (talveperioodil).

  • 81% soojusvõrku antud soojuse kogusest on toodetud kohalik – ja taastuvkütusel ( hakkepuit )
  • 19 % soojusvõrku antud soojuse kogusest on toodetud maagaasist.

Võtmenäitajad :

  • 3 töötajat
  • 17,6 kilomeetrit kaugküttevõrku Rakveres (  11 kilomeetrit eelisoleeritud torustikku, mis on 64% )
  • 0,79 kilomeetrit kaugküttevõrku Näpil ( 0,26 kilomeetrit eelisoleeritud torustikku, mis on 33% )
  • 2 keskkatlamaja Rakveres
  • 3 väikekatlamaja Rakveres ja 1 Näpil